விரகொடு வளை: JR கருத்துரை

By Smt Janaki Ramanan, Pune

To read the meaning of the song viragodu vaLai (விரகொடு வளை) in English, click the underlined hyperlink.

முன்னுரை

திருவருணையின் திருவருட் செல்வா சரணம். "விரகொடு வளை" எனத் தொடங்கும் திருவருணை திருத்தலப் பாடல். ஏதேதோ துயரங்களில் மூழ்குகின்றோம்; எழுகின்றோம். அவற்றையெல்லாம் பொறுத்துக் கொண்டு மேடு பள்ளங்களில் ஏறி இறங்குகின்றோம். ஆனால் மீள முடியாத பெருந்துயராய் மரண பயம் அச்சுறுத்துகிறது. அந்தத் துயருக்கு வடிகால் உண்டா என்று தவிப்போருக்கு வடிவேலன் என்றொரு இணையிலா சக்தி உண்டு என்று கூறித் தொய்ந்த மனங்களைத் தூக்கி நிறுத்துகிறார் அருணகிரிநாதர். நிழல் அருமை வெய்யிலில் தெரிவது போல், ஐயன் கழல் அருமை மரணத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் தெரியும் என்பதாலே அதையும் விளக்குகிறார். அச்சுறுத்தவில்லை; ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொடுக்கிறார்.

விரகொடு வளை சங்கடமது தரு
வெம் பிணி கொடு"

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman tha...

Popular Posts